تبلیغات
علوم

علوم
یاد و نام شهدای هسته ای همیشه در اذهان و قلب ها جاودان خواهد ماند.شادی روحشان صلوات 
نظر سنجی
دوست عزیز نظرتون در مورد وبلاگ من چیست؟


پاسخ فعالیت های فصل زیست شناسی علوم هشتم
پاسخ فعالیت های فصل زیست شناسی علوم هشتم

فصل 4  زیست شناسی فعالیت ص29

پرش زانو از نوع انعکاس نخاعی است .

گفت گو کنید ص30

عطسه  - سرفه - ضربان خون   - تنفس   - انعکاس  مربوط به بصل النخاع است.

پلک زدن :برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم در برابر ضربه یا گرد وغبار-عطسه جلو گیری از ورود مواد خارجی به شش- سرفه عدم ورود غذا یا ذرات به نای- ریزش اشک برای خروج غبار از چشم-

اطلاعات جمع کنید:ص32

- این دسته از سلول‌ها وظیفه حمایت از سلول‌های عصبی یا همان نورون‌ها را بر عهده دارند و غیر عصبی هستند. کار آنها تغذیه – بیگانه خواری – ساخت پوشش فسفولیپیدی است . گرچه این سلول‌ها کوچکتر از نورون‌ها هستند ولی از لحاظ تعداد ۵ تا ۱۰ برابر نورون‌ها هستند به طوری که نصف حجم مغز را تشکیل می دهند.

بیش تر بدانید33:عملکرد مواد مخدر مانند مواد ترشح شده از انتهای اکسون ها می باشند ودر انتقال پیام ها اشکال ایجاد می کنند. جایگزین این مواد شده وپیام مناسب منتقل نمی شوند

بیشتر بدانید

  - روی مغز پرده ای به نام مننژ قرار گرفته که دارای سه لایه است از یک طرف مغز را به استخوان جمجمه  از طرف  دیگر  از مغز مخافظت می کند .در داخل این پرده مایع مغزی نخاعی وجود دارد. مغز دارای مخ- مخچه- ساقه مغز –می باشد.

2-

3-استخوان ها ی جمجمه وستون مهره هااز مغزو نخاع در برابر ضربه محافظت می کند.

 

فصل 5 حوا س

فعالیت ص36: برای احساس نور باید گیرنده ی مناسب که در اندام چشم قرار دارد تحریک شود  پس در مرحله اول  درکی صورت نمی گیرد -ب- در پوست گیرنده مخصوص نور وجود نداردپس احساس نمی شودج- با نزدیک شدن نور مقداری از نور از پارچه عبور کرده وتاحدی این احساس به وجود می اید..................مهمترین اندام های حسی لمس در پوست  - صوت در گوش -  نور درچشم – چشایی در زبان


 

فعالیت ص

 

گوش میانی از طریق شیپور استاش به حلق وگلو راه دارد وعفونی شدن آن از طریق این مجری وجود دارد این مسیر هوای گوش میانی را با بیرون یکسان می کند. عفونت گوش میانی اگر پیگیری نشود این عفونت باعث درد شدید وفشار به پرده صماخ وپرده ی بیضی می شود.

 

 

گفت وگو کنید: بینی     ص37

حس بویایی با عث درک گازهای مختلف حاصل از سوختگی یا خفگی – فاسد شدن غذا ونوشیدنی ...........................می شود.

اطلاعات جمع کنیدمزه:ص38

پوست ص38

             پوست ما، دارای گیرنده (دندریت هایی از یک یا چند نورون که اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می کنند) گیرنده های درد، دما (سرما یا گرما) و گیرنده های مکانیکی    لمس – فشاردر پوست وجود دارد. اغلب دندریت های این گیرنده ها، را پوششی از بافت پیوندی احاطه کرده است .  بجز درد

 چه زمانی گیرنده های درد تحریک می شوند؟مطالب خارج از کتاب

            زمانیکه محرک های مختلف آن چنان شدید باشند که احتمال آسیب به بافت ها را ایجاد کنند (مثل گرما یا سرمای شدید)، گیرنده های درد را نیز تحریک می کنند.

         درد، احساس بسیار مهمی است، زیرا ما را از خطر، جراحت یا بیماری آگاه می کند. بسیاری از پاسخ های محافظت کننده از بدن مثل انعکاس ها، پس از تحریک گیرنده های درد شروع به کار می کنند.

گیرنده های دما در پوست، سرما یا گرما را تشخیص می دهند. در درون بدن نیزگیرنده های دما وجود دارند که به دمای خون حساس اند. هیپوتالاموس مغز مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است.

گیرنده های مکانیکی در مقابل محرک هایی چون لمس، فشار و کشش واکنش نشان می دهند. این محرک ها فعالیت الکتریکی گیرنده های مکانیکی را تغییر       می دهند واگر محرک به اندازه کافی قوی باشد، انرژی مکانیکی محرک به وسیله سلول گیرنده به جریان عصبی تبدیل می شود.

در دیواره برخی از رگ های خونی گیرنده هایی مکانیکی وجود دارند که به فشار خون حساس اند. در ماهیچه های اسکلتی نیز، گیرنده های مکانیکی حساس به تغییرات طول ماهیچه قرار دارند که گیرنده های کششی نامیده می شوند و وضعیت قسمت های مختلف بدن را به دستگاه عصبی مرکزی اطلاع می دهد. 

 

دستگاه حرکتی:

آزمایش کنید  ص40: 1- کلسیم وفسفر باعث استحکام استخوان در برابر فشار می شود استخوان تازه وسالم، استحکام بیشتری دارد

2- استخوانی که در اسید بوده کلسیم وفسفر را از دست داده وبه راحتی خم می شود.

3- استخوانی که می سوزد پروتئین خود را از دست می دهد وراحتر می شکند

تحقیق کنید41

شیر وپنیر(لبنیات) گوشت دارای کلسیم و- زرده تخم مرغ –   اب گوشت-  شیرو پنیر دارای فسفر هستند.

2- کم شئن ذخیره کلسیم وفسفر در استخوان وورزش نکردن –کم شدن پروتئین استخوان باعث ضعیف وپر حفره وسبک شدن آن می شوند وبه راحتی استخوان می شکند عوامل موثر بر آن: جنسیت – ارث –استفاده از سیگار –      Dکمبود ویتامن

- در مادران بار دار وشیر ده – افراد سالخورده

   انواع مفصل ها

 استخوان جمجمه (ثابت )مفصل لولایی در آرنج وزانو – مفصل گوی وکاسه که در اتصال ران با نیم لگن واتصال بازوبه استخوان کتف شانه وجود دارد – مفصل محوری در حرکت ساعد – مفصل لغزنده در استخوان مچ دست وپا وجود داردهمه متحرک هستند.

اطاعات جمع کنیدص42                  انواع     رباط های زانو    
رباط‌ها (لیگمان‌ها) نوارهای محکم بافتی هستند که انتهاهای استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می کنند. دو رباط مهم(رباط داخلی ورباط خارجی ) در هر طرف استخوان قرار دارد:

رباط‌های داخلی و خارجی، مانع از حرکت بیش از حد استخوان به طرفین می شوند. رباط‌های صلیبی ، حرکت جلو به عقب استخوان را مهار می کنند.

 

 

فعالیت ص43

مانند دست انسان دارای یک استخوان در  بازو ودر ساعد: دارای دو استخوان می باشد در آن رباط وزرد پی را می توان مشخص کرد.
۱- مانند یک ضربه گیر عمل می کنند و نیروی وارده از طرف وزن بدن را در سطح بزرگ تری پخش می کنند.
۲- به رباط‌های اطراف زانو کمک می کنند تا زانو را پایدار نگه دارند.

تحقیق ص44 گرفتگی ماهیچه :هر گاه بدون انکه نرمش کنیم فعالیت ماهیچه ای شدید انجام دهیم ماهیچه به حالت انقباض شدید می افتد وبه حال استراحت در نمی اید علت ان فقدان موقتی اکسیژن یا انرژی در ماهیچه است با ماساژ دادن واستراحت کردن کم کم رفع می شود

کشیدگی ماهیچه :در اثر بلند کردن یک جسم سنگین یا کشیده شدن ناگهانی زرد پی  ایجاد می شود

درد ماهیچه :در اثر کار زیاد برای بدن هایی که  ورزش ونرمش کمی دارند بوجود می اید با استراحت وحمام آب گرم درد از بین می رود.

بررسی هورمون های غدد

 هورمو نها اطلاعات جمع اوری کنیدص48

غده هیپوفیز که در زیر مغز قرار گرفته و هورمونهای زیادی ترشح می کند.

 غده تیروئید در ناحیه گردن وجلوی نای زیر حنجره قرار دارد

غدد پاراتیرویید به صورت چهار غده در کنار تیرویید قرار دارد

غده پانکراس در زیر کبد چسبیده به ابتدای روده ی باریک

غده فوق کلیه در بالای کلیه وچسبیده به ان قرار دارد

بیشتر بدانید

در آدمی افزایش بیش از حد هورمون رشد در دوران رشد با عث رشد طولی انسان وبیماری غول اسایی را بوجود می اورد و کاهش ان در هنگام رشد وبلوغ کوتاهی قد وبیماری کوتولگی یا نانیسم را بوجود می آورد.افزایش هورمون رشد بعد از بلوغ رشد عرضی استخوانها را زیاد کرده وبیماری آکرو مگالی را بوجود می آورد.

تحقیق ید

گرما – رطوبت  -نور -  ماندن -  با عث کم شدن ید نمک می شود.

گفت وگو کنید ص 49

 غده هیپوفیز با ترشح هورمون تحریک کننده فوق کلیه باعث تجزیه گلیکوژن وتبدیل ان به گلوکز می شود آدرنالین که از قسمت مرکزی فوق کلیه ترشح می شود این تاثیر را دارد.در ضمن فوق کلیه در قسمت قشری آن هورمون کورتیزول را تر شح می کند که باعث تجزیه پروتئین به گلوکز در هنگام روزه داری می شود.در حالت عصبانیت وفشار روحی هورمون آدر نالین ترشح شده وبر قلب واندام های دیگر اثر می گذارد.

تحقیق ص50

صفات ثانویه در حیوانات نر شامل یال شیر –تاج خروس –دم قرقاول –شاخ گوزن ....

فکر کنید ص54

 ماندگاری

 ماهیت

سرعت

نوع تنظیم

کم

الکتریکی

زیاد

عصبی

زیاد

شیمیایی

کم

هورمونی

 

زیست فناوری       صفات موجود توسط ژن که بخشی از مولکول            کنترل می شود این مولکول دستور ساخت پروتیین را داده وصفات بروز می کنند

 

 

 

فعالیت زیست فناوری ص56

 اثر انگشت همه ی انسا نها با هم فرق داردواثر انگشت هر فرد مخصوص خودش است 2- اثر انگشت در تمام عمر یکسان است- .

با داشتن اثر انگشت می توان افراد را شنا سایی کرد.

آزمایش کنید ص55:جوانه های روی سیب زمینی دارای هسته وماده ی وراثتی یکسان هستند  با جدا کردن جوانه ها وکاشت انها در محیط های مختلف متوجه می شویم محیط بر روی ظهور صفات تاثیر دارد

بهترین رشد رادر نور مناسب واب کافی خواهیم داشت.,

گفت وگو کنید  عومل زیادی در پرورش صفات ارثی نقش دارند   مثل تغذیه  - محیط آموزشی مناسب  -خانواده – فعالیت های مختلف

 

فعالیت ص57 در این مورد دانش آموزان می توانند جواب های مختلفی بدهند (تفکر نقاد) جواب :در حقیقت متن بالای کتاب می باشد کاری تخصص است اما می توان به روش انتخاب  گونه های مناسب وگامت های مناسب سلول تخم با ژنتیک برتر را بوجود آورد .

فکر کنید : نهال گوجه فرنگی در زمان کشت به سرما حساس است وبا توجه به زمان گلدهی بهتر است بذر این گیاه به سرما مقاوم باشد.

 گفت وگو کنید ص58 خیر با این که تعداد کروموزم های موجودات عدد ثابتی است ولی اندازه ی موجود در تعداد نقشی ندارد مانند نمونه: پروانه وانسان

گفت وگو کنید ص60

سوخت های غیر فسیلی آلودگی کمتری در محیط ایجاد می کنند وتغییر ژنی کمتر وسرطان کمتر صورت می گیرد .

فعالیت:گروه اول- غذا های اماده که دارای مواد افزودنی هستند – سوسیس کالباس – همبر گر آماده ....مواد سم زده شده   -  گروه دوم :اکثر مواد غذایی ساده وبخار پز شده   -میوه های بدون سم –سبزیجات بدون کود وسم

.

فصل 8

تولید مثل

رشد

حرکت

تغذیه

ویژگی

ازدیاد نسل وتنوع موجودات

بزرگ شدن تعدادوابعاد سلول

تهیه غذا و-مکان زندگی

فراهم کردن ماده وانرژی

نقش

فعالیت66

مخمر نوعی قارج تکسلولی بوده که در شرایط مناسب به وسیله ی جوانه زدن زیاد می شود .

گفت وگو کنید :در هر دو روش هسته دو برابر شده مواد سیتو پلاسم نیز دو برابر می شود در جوانه زدن سلول جدید کوچک بوده ولی در دو نیم شدن سلول ها با هم برابرند.

 

فعالیت ص68: نانی را به چهار قسمت مختلف تقسیم کرده یکی را در یخچال دیگری را در جلوی نور سومی را در داخل کمد  چهارمی را در کنار حمام قرار می دهیم  نانی که در حمام باشد زودتر کپک می زند  -عامل گرما – رطوبت – تاریکی وجود دارد و بر عکس نانی که در جلوی نور باشد دیر تر کپک می زند.

 

گفت وگو کنید ص69

تولید مثل غیر جنسی  هاگ زایی چون با تولید زیاد  ی هاگ همراه است در زمان کم تکثیر زیاد است.

هیدر با جوانه زدن – بعضی از شقایق دریایی با قطعه قطعه شدن – تک سلولی ها با دو نیم شدن زیاد می شوند

فعالیت ص69

با قلمه زدن ساقه – برگ –پیوند زدن – خوابانیدن جدا کردن –قطعه قطعه کردن می توانند گیاهان را تکثیر کنند

گفت وگو کنید ص71

برای آن که تعداد کوروموزم ثابت بماند تقسیم میتوز نمی تواند این امر ر ا محیا کند با تقسیم میوز چون در گامت تعداد کروموزم نصف می شود با تر کیب شدن گامت ها تعداد کروموزوم ثابت خواهد ماند.

 

 

  فعالیت

در مرحله اول برای تشکیل گامت ها تقسیم میوز صورت گرفته وتعداد کروموزم کاهش می یا بد در مرحله ی رشد تقسیم میتوز صورت می گیرد.

گفت وگو کنید ص72

 

گامت ماده بزرگتر دارای اندوخته غذایی است  بی حرکت می باشد اما گامت نر دارای حرکت، کوچک تر- ،تعداد بیشتر -عمر کمتر  می باشد

فعالیت ص72

 ماهی ها ودوزیستان گامت ها را در اب رها می شوند ولقاح خارجی است .در دو زیستان وپرندگان .وپستانداران لقاح داخلی است.پرندگان وپستانداران از زاده هایشان مراقبت می کنند ولی مراقبت پستانداران کامل تر است  .3    - چون امکان لقاح کم می شود هم از نظر دمایی –- امکان زنده ماندن در درون بدن بیشتر است از نظر دما –غذا – حفاظت کامل می شود.

فعالیت ص73

در دو قلوی همسان سلول تخم یکی می باشد که در مراحل اولیه جنینی به دو قسمت شده وجداگانه دو موجود با ژنتیک مشابه رشد می کنند در دو قلوی غیر همسان لقاح توسط دو گامت نر ودو گامت ماده  صورت گرفته در نتیجه خصوصیات ژنتیکی متفاوتی خواهند داشت.

فعالیت ص74

کاسبرگ سبز رنگ ومحافظ گلبرگ می باشد . گلبرگ ها معمولا رنگی به تعداد بیشتر در داخل کاسبرگ قرار دارد

دانه گرده ی گیاهان متفاوت هستند دانه گرده در سرپرچم به نام بساک قرار دارد.

 گرده دارای دو غشاء دو هسته یکی رویشی ویکی زایشی ودو سیتوپلاسم می باشد

مادگی هم در گیاهان متفاوت ودر بعضی دارای خانه هایی می باشد در داخل آن سلول هایی از جمله تخمک که گامت ماده است قرار دارد

فعالیت ص75

 گرد ه افشانی گاهی بوسیله باد صورت می گیرد ولی حشرات کمک زیادی به گرده افشلنی می کنند بدن آن ها دارای کرک می باشندکه گرده را جابجا می کنند

 گفت وکو کنید ص75 

در تولید مثل جنسی علاوه بر افزایش تعداد ،تنوع ژنتیکی بوجود می اید بنابراین در مقابل عوامل مختلف سازگاری بیشتری خواهد داشت
طبقه بندی: پاسخ سوالات کتاب علوم هشتم،
[ شنبه 28 آذر 1394 ] [ 12:04 ق.ظ ] [ حسن نوری تیرتاشی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیز حضور سبز تان گلباران .امیدوارم از مطالب زیبای وبلاگ لذت برده ونهایت استفاده راببرید.ممنون از اینکه به ما سر می زنید.دوستدار شما حسن نوری کارشناس ارشد زیست شناسی دبیر علوم تجربی مدرسه نمونه دولتی گرگان
توجه:با اهمیت به این نکته که زکات علم نشر آن می باشد برای دسترسی آسان دانش آموزانم به مطالب مفید بعضی از مطالب وبلاگ از جاهای دیکر کپی شده است از دوستان صاحب مطلب رضایتمندی راخواستاریم hasannoori50@yahoo.com
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :