تبلیغات
علوم

علوم
یاد و نام شهدای هسته ای همیشه در اذهان و قلب ها جاودان خواهد ماند.شادی روحشان صلوات 
نظر سنجی
دوست عزیز نظرتون در مورد وبلاگ من چیست؟


پاسخ فکر کنیدها و فعالیت های فصل 11و12و13 علوم هفتم
پاسخ فکر کنیدها و فعالیت های فصل 11و12و13 علوم هفتم
فصل 11-12-13  

(صفحه 110 )رو پوست برگ و پوست داخلی و خارجی پیاز که باز هم رو پوست و زیر پوست برگ می باشد،سلولهایی با دیواره سلولی -دارای غشا وهسته وسیتوپلاسم-بدون کلر و پلاست - ولی اپیدرم برگ دارای سلول محافظ روزنه ولی برای پیاز بدون سلول محافظ روزنه است.


فعالیت صفحه 111 : این سلولها که مربوط به سلولهای جانوری است دارای غشاء- سیتوپلاسم و هسته می باشند زنده اند .با وجود تفاوت در شکل واندازه وکار


گفت و گو کنید صفحه 112 : سلول ماهیچه دوکی شکل وپروتیینی و سلولهای عصبی رشته ای بلند است  ا ولی برای انقباض و دومی برای انتقال پیام ، ( تفاوت در کار - شکل - اندازه )


اطلاعات صفحه 112 : کوچکترین سلول نوعی باکتری تنفسی به نام PPLO و بزرگترین سلول تخم مرغ دارای نطفه با اندوخته غذایی


(صفحه 113 )
در بالا راست - چپ - مخمر سلول قارچ یوکاریوت - باکتری میله ای پرو کاریوت
دریابین - نوعی آغازی یوکاریوت - انواع باکتری ها پروکاریوت


(صفحه 114 )
خانه های خالی از بالا به پایین -  غشا - ردیف دوم - سوختن مواد و تنفس سلولی آزادسازی انرژی
3) ساخت پروتیین - 4) جسم گلژی - 5) مدیریت  6) واکوئل ذخیره آب - مواد غذایی و دفعی


آزمایش کنید صفحه 115 : سلول خزه در زیر میکروسکپ دارای دیواره سلولی - غشاء - هسته -   کلروپلاست-سیتوپلاستم  است.
سلول سیب زمینی در زیر میکروسکپ دارای دیواره سلولی - غشاء - هسته و نشاسته ( آمپلوپلاست است.)


(فعالیت صفحه 116 )
سلول گیاهی دارای کلروپلاست - دارای دیواره سلولی - میتوکندری کم - واکوئل بزرگ مرکزی
سلول جانوری بدون کلروپلاست - بدون دیواره سلولی - میتوکندری زیاد - واکوئل کوچک


(آیا می دانید صفحه 117 )
بافت پیوندی سفید و سست - رباط و تاندون - خون - استخوان - غضروف - چربی


(صفحه 118 )
1) مواد را بر اساس انتخاب و نیاز سلول وارد و خارج می کند. - برای ورود بعضی از مواد پروتئینی و قندی گیرنده مخصوص دارد.
2- پروکایوت شامل باکتری  ها هستند که هسته مشخص ندارند در حقیقت غشای هسته ندارند -اندامک اندک می باشند
3-سلول مانندیک شهر دارای قسمت های مختلفی برای انجام کارهای متفاوت با توجه به نیاز های مختلف است که هر قسمت با هماهنگی هسته کار خود را انجام می دهند
4- مجموع سلول بافت را بوجود می آورد مجموع چند بافت اندام را ومجموع اندام ها دستگاه را می سازد
ب- دستگاه گردش مواد


فصل 12


فعالیت صفحه 120 : مواد خوراکی دارای کربوهیدرات - چربی - پروتئین - مواد معدنی - آب ....... می باشد.


آزمایش صفحه 120 : محلول لوگل یا ید با نشاسته آبی تیره می شود.


فعالیت صفحه 120 : (آملیوز 4-1  آمیلوپکتین 6-1 )


آزمایش صفحه 121 : یک راه برای شناسایی لیپیدها اثر آنها بر کاغذ و شفاف کردن کاغذ می باشد.


آیا می دانید صفحه 122 : چربی به عنوان عایق در تابستان و اندوخته ی انرژی و آب است ، زمانی که چربی می سوزد هیدروژن آزاد می شود که با اکسیژن موجود در سلول ترکیب شده و تولید آب می کند از 20 کیلوگرم چربی 20 لیتر آب تولید می شود که به مصرف سلول می رسد.


فعالیت صفحه 123 : گوشت های مختلف- تخم مرغ- سیر- پنیر- نخود و لوبیا- سویا
این مواد دارای 9 آمینو اسید ضروری لوسین - لیزین ........... می باشد و 11 آمینو اسید غیر ضروری می باشد.فکرکنید صفحه 124 : اکثر آمینو اسید ها ضروری در غذاهای جانوری وجود دارد. اگر این غذاها مثل تخم مرغ و.لبنیات وگوشت... حذف شود کمبود پروتئین و ویتامین پیش خواهد آمد.


(صفحه 126 )
فعالیت صفحه 126 :
مواد معدنی توسط گیاهان جذب شده در میوه و دانه های آنها ذخیره شده و از طریق مستقیم یا غیر مستقیم وارد غذاهای انسان می شود.

فعالیت 2 صفحه 126 :
1) میزان آب میوه ها : ابتدا میوه تازه را وزن کرده و بعد کاملا آن را ورقه و خشک می کنیم ، تفاوت وزن ، میزان آب میوه را نشان می دهد.
2)  میزان آب به :حجم بدن - فعالیت روزانه - میزان و نوع غذای مصرفی متفاوت است.


فعالیت صفحه 127 : هر ماده غذایی باید به میزان مصرف روزانه وارد بدن شود - این مواد هر چه طبیعی تر باشند و تازه تر بهتر است. هر ماده ی تازه ای و بدون ماده افزودنی ارزش غذایی بیشتری دارد.


فعالیت صفحه 128 : الف) تامین 6 گروه غذایی به میزان کافی - ب) رسوب چربی های جامد در دیوار رگها باعث تنگ شدن آنها ایجاد فشار خون و فشار به قلب می شود. - پ) آمینو اسید جزء مهمترین مولکول های سازنده سلول - باعث رشد بدن - وساخت آنزیم ها و هورمونها - پادتن ها - ماهیچه - استخوان
2) الف) غلط - ب) درست - پ) غلط - ت) غلط
3) ویتامینC در سبزیجات و میوه های تازه و خام - ویتامین B و مواد معدنی - کلسیم در شیر - گلوکز در انگور میوه
4) سدیم باعث فشار خون - آهن کمبود آن باعث کم خونی - کمبود ویتامین C باعث خونریزی لثه - کمبود کلسیم باعث پوکی استخوان
5) الف) اشتباه - ب) صحیح -پ)صحیح ت) اشتباه - ث) اشتباه - ج) بهتر است از میوه ها استفاده شود
6) بهتر است در هر وعده غذایی هر 6 گروه غذایی وجود داشته باشد. صبحانه ی دوم
7) کیک ب به دلیل بالا
8) یک قسمت برای خرد کردن مواد غذایی یک قسمت برای تجزیه کامل مواد - یک قسمت برای جذب مولکول های لازم - یک قسمت برای دفع مواد


فصل 13


(صفحه 131 )
پرندگان (قبل از معده) پینه دان را برای خیس دادن دانه ها و (بعد از معده) سنگدان برای خرد کردن فیزیکی دانه با ذرات جامد شنی در سنگدان دارند.


فعالیت 2 : نانی که توسط بزاق دهان کاملا تجزیه شده از داخل ظرف قرار داده با لوگل تغییر رنگ نمی دهد.و نانی که ابتدا در دهان شیرین نبودبعد از جویدن در دهان شیرین می شود.  نشاسته تبدیل به قند ساده می شود.وبا لوگل تغییر رنگ نمی دهد


فکرکنید : دندان پیش دارای لبه تیز برای بریدن غذا - دندان نیش دارای نوک تیز برای سوراخ و پاره کردن آسیای کوچک دارای دو برآمدگی برای آسیاب کردن -آسیاب بزرگ دارای چهار بر آمدگی برای آسیاب کردن


فکرکنید( صفحه 132) : اپی گلوت دریچه ای است که بطور انعکاسی راه ورود غذا به نای را می گیرد و کام نرم راه ورود غذا را به بینی را می گیرد.


فکرکنید( صفحه 134) : بالا رفتن سطح تماس غذا با سلولهای روده ، سرعت عمل جذب را بالا می برد.


(صفحه 136)

سوال 1 - به مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی بر روی غذا که باعث خرد شدن مواد جهت جذب مواد میشود.

ب - در دهان نشاسته به دو قندی - در معده پروتیین و چوبی به واحد کوچک و در ابتدای روده کاملترین هضم صورت میگیرد.

پ - آنزیم ها باعث تبدیل شدن ذرات غذایی به مولکول های سازنده آنهاست میشود.

ت - کبد با ترشح صفرا و نگهداری آن در کیسه صفرا باعث کوچک شدن و هضم فیزیکی چوبی میشود.


2)

الف- در دهان

ب- مری

پ- بیشتر در روده باریک - آب و ویتامین ساخته شده - مواد معدنی

ت- معده 


3)

الف- نشاسته ( درست )

ب- غلط

پ- یانکراس به ابتدای روده ی باریک متصل میشود

ت- درست

ث- آب-ویتامین-مواد معدنی


4) غدد بزاقی در دهان- مری - معده - کبد-لوزالمعده-کیسه صفرا- روده باریک- روده بزرگ-آپاندیس-راست روده و مخرج


5) چون قند و شیرینی خیلی راحت در کبد به صورت چربی در می آیند.
طبقه بندی: علوم هفتم،
[ جمعه 27 آذر 1394 ] [ 11:49 ب.ظ ] [ حسن نوری تیرتاشی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان عزیز حضور سبز تان گلباران .امیدوارم از مطالب زیبای وبلاگ لذت برده ونهایت استفاده راببرید.ممنون از اینکه به ما سر می زنید.دوستدار شما حسن نوری کارشناس ارشد زیست شناسی دبیر علوم تجربی مدرسه نمونه دولتی گرگان
توجه:با اهمیت به این نکته که زکات علم نشر آن می باشد برای دسترسی آسان دانش آموزانم به مطالب مفید بعضی از مطالب وبلاگ از جاهای دیکر کپی شده است از دوستان صاحب مطلب رضایتمندی راخواستاریم hasannoori50@yahoo.com
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :